คลีนิคสายตา สีลม

การตรวจตาบอดสี

ตาของคนเรามองเห็นสีได้มากมาย โดยใช้เซลล์รับแสงในจอประสาทตา ที่เรียกว่า cone cell จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดไวกับแสงสี แดง เขียว น้ำเงิน แสงแต่ละสีที่กระทบจอตา จะกระตุ้น เซลล์ทั้ง 3 ชุด ให้ส่งสัญญาณไปยังสมองด้วยสัดส่วนต่างกัน สมองจะผสมสัญญาณกลับเป็นสีต่างๆได้ครบ เรียกว่า การมองเห็นสีปกติ Trichromatism

บางคน เกิดมาโดยมีเซลล์รับสีเพียง 2 ชุด Dichromatism หรือบางคนมีทั้งสามชุด แต่มีชุดใดชุดหนึ่ง ส่งสัญญาณ อ่อนกว่าปกติ Anomalous trichromat การแยกแยะสี จึงทำได้ไม่ดี เรียกว่า ตาบอดสีบางส่วน คนๆนั้น ยังสามารถมองเห็นสีได้ แต่จะเห็นเพี้ยนจากคนอื่นๆ แต่เนื่องจากเป็นแต่กำเนิด มีความเคยชินในการมองเห็น และรับรู้สีในแบบของตัวเอง ปกติจะไม่รู้ตัวว่าเห็นเพี้ยนจากคนอื่น ผู้ที่มีเซลล์รับสีเพียงชุดเดียว จำไม่เกิดการผสมสัญญาณสี เรียกว่า ตาบอดสีอย่างรุนแรง Monochromatism ผู้ที่เป็นแบบนี้ มักรู้ตัวว่าไม่ปกติ

ตาบอดสีมักเป็นแต่กำเนิด ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ไม่ใช่โรค รักษาไม่หาย ยังไม่มีวิธีที่สามารถแก้ไขทางยา หรือทางแว่นให้เห็นได้ปกติ

ความสำคัญของตาบอดสี คือ การเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน และ ทำงาน

เป็นที่รู้กันว่าการสอบเข้ารับราชการทหาร ตำรวจ ไม่รับผู้ที่ตาบอดสี นอกจากนั้น ตาบอดสียังเป็นอุปสรรค ต่อการเรียนและการทำงาน ในสาขาวิทยาศาสตร์ หลายสาขา โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกือบทั้งหมด ทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์

 

บทความน่าสนใจ

การตรวจตาบอดสี ตาของคนเรามองเห็นสีได้มากมาย โดยใช้...
การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจประกอบด้วย การตรวจการ...
Rigid gas permeable RGP Lens มักเรียกกันว่า semi hard lens...
เกณฑ์คัดเลือก เกี่ยวกับสายตา  เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ เกณฑ์คัดเลือก เกี่ยวกับสายตา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ...

Random Image

acuvue_adv.jpg

Newsflash

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ใหญ่

การตรวจประกอบด้วย การตรวจการมองเห็น การตรวจวัดสายตา วัดความดันตา การส่องตรวจดวงตาด้วยกล้อง การหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจแผ่นจอประสาทตา หลอดเลือดและน้ำวุ้นในตา
ภายหลังหยอดยาขยายม่านตา กล้ามเนื้อในดวงตาจะคลายตัว ทำให้ควบคุมปริมาณแสง และโฟกัสไม่ได้ ผู้รับการตรวจไม่ควรขับรถ และอาจอ่านหนังสือไม่สะดวก จนกว่าจะหมดฤทธิ์ยา ซึ่งเป็นเวลาราว 6 ชั่วโมง
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตรวจ 3-5 ปีต่อครั้ง หรือเมื่อมีอาการสายตาผิดปกติ
วัยผู้ใหญ่ ควรเข้ารับการตรวจเมื่ออายุ 40ปี และตรวจทุกๆ 2-3 ปี
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีสมาชิกครอบครัว เป็นโรคตาเรื้อรัง เช่นต้อหิน ควรได้รับการตรวจสุขภาพตาทุกปี

การตรวจสุขภาพดวงตาผู้ใช้คอนแทคเลนส์

การใช้คอนแทคเลนส์ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อดวงตา จึงควรได้รับการตรวจทุก 6 เดือน
 
Eye service

คลินิกสายตาเด็ก

ตรวจ รักษา วัดสายตา ประกอบแว่น เด็ก โดยจักษุกุมารแพทย์ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

เมื่อไรจึงควรพบจักษุกุมารแพทย์

  • เด็กเล็กที่มีปัญหาคลอดก่อนกำหนดทุกราย ควรได้รับการตรวจก่อนออกจากโรงพยาบาล
  • สงสัย ตาเหล่ ตาเข ควรเข้ารับการตรวจทันที
  • สายตาสั้น ก่อนการใช้แว่นคู่แรก ควรปรึกษาจักษุแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และตรวจทุกปีเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
  • ก่อนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก
  • ก่อนเปิดเทอมใหญ่

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ใหญ่

การตรวจประกอบด้วย การตรวจการมองเห็น การตรวจวัดสายตา วัดความดันตา การส่องตรวจดวงตาด้วยกล้อง การหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจแผ่นจอประสาทตา หลอดเลือดและน้ำวุ้นในตา

ภายหลังหยอดยาขยายม่านตา กล้ามเนื้อในดวงตาจะคลายตัว ทำให้ควบคุมปริมาณแสง และโฟกัสไม่ได้ ผู้รับการตรวจไม่ควรขับรถ และอาจอ่านหนังสือไม่สะดวก จนกว่าจะหมดฤทธิ์ยา ซึ่งเป็นเวลาราว 6 ชั่วโมง วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตรวจ 3-5 ปีต่อครั้ง หรือเมื่อมีอาการสายตาผิดปกติ วัยผู้ใหญ่ ควรเข้ารับการตรวจเมื่ออายุ 40ปี และตรวจทุกๆ 2-3 ปี สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีสมาชิกครอบครัว เป็นโรคตาเรื้อรัง เช่นต้อหิน ควรได้รับการตรวจสุขภาพตาทุกปี

การตรวจสุขภาพดวงตาผู้ใช้คอนแทคเลนส์

การใช้คอนแทคเลนส์ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อดวงตา จึงควรได้รับการตรวจทุก 6 เดือน

 

You are here  : Home Eye Clinic การตรวจตาบอดสี

คลินิกสายตาเด็ก

eye ตรวจ รักษา วัดสายตา ประกอบแว่น เด็ก โดยจักษุกุมารแพทย์ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

การตรวจตาประจำปี

การตรวจประกอบด้วย ตรวจการมองเห็น ตรวจวัดสายตา วัดความดันตา และ การส่องด้วยกล้อง

การตรวจตาบอดสี

ความสำคัญของตาบอดสี คือ การเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน และ ทำงาน
Support